Fagdag

Fredag 21. oktober 2016 fra kl. 09:00 – 16:30 arrangeres spennende fagdag på Clarion Energy Hotell, Stavanger. Tema for årets fagdag er «Tegnspråk gir fremtid». Vi har invitert foredragsholdere fra både inn- og utland som skal dekke et stort og viktig tema. Fagdagen passer for deg som jobber som pedagog, phsykolog, fagpersoner innen barnevern og PPT, politikere, foreldre og familie, ungdommer og alle som er interessert i språk og kommunikasjon. Den røde tråden gjennom dagen er spørmålet: På hvilken måte kan tegnspråk styrke døves fremtidsmuligheter?

«Tegnspråk gir fremtid»

Påmeldingsfrist 1. oktober 2016 til kulturdager@ndfstavanger.no

Paal Richard Peterson og Svein Arne Peterson er dagens konferansierer.

Program

08:30 Fagdagen åpnes for deltakerne i fojaen

kl 09:00 – 09:10 Åpning ved konfransier Paal Richard Peterson og Svein Arne Peterson

kl 09.10 – 10:00 Colin Allen, leder i WFD (Verdensforbundet for døve). Tema: «Sign Language, Accessibility, Particapation and Equality: With Sign Language Rigths, Deaf People Can!»

kl 10:00 – 10:50 Astrid Frafjord og Marit Kommedal, mor og datter. Mor: «Foreldrenes vanskelige valg, nærmiljø og tegnspråkmiljø» og. Datter: «Min vei til å bli kreftforsker».

kl 10:50 – 11:05 Pause

kl 11:05 – 11:30 Grete Jaarvik, rådgiver ved Statped Vest. Tema: «Veien til fast jobb»

kl 11:30 – 11:55 Håkon Bollestad, elektriker. Tema: «Veien til arbeidslivet».

kl 12:00 – 13:15 Lunsj

kl 13:15 – 13:35 Malin J. Kvitvær, genusviter og prosjektleder i RFSU Stockholm. Tema «Normer fra et språkperspektiv»

kl 13:35 – 14:00 Mari Anne Eliassen, Psykologspesialist Regionalt senter for hørsel og psykisk helse, helse Bergen. Tema: «Tidlig kommunikasjon med hørselshemmede barn, viktigheten av tospråklighet».

kl 14:00 – 14:20 Kaffepause med frukt

kl 14:20 – 14:45 Siv Mittet, trosopplæringsleder i Trondheim og samarbeidsområdet Nord, ved Døveprostiet. Tema: «Jeg er født døv og identifiserer meg som døv, definitivt!»

kl 14:45 – 15:45 Paneldebatt. I panelet sitter Colin Allen, Malin J. Kvitvær, Astrid Frafjord/Marit Kommedal, Grete Jaarvik, Håkon Bollestad, Mari Anne Eliassen, Siv Mittet, Sonja M. Holten og Joe Murray.

kl 15:45 – 16:00 Oppsummering

kl 16:00 – 16:30 Kulturinnslag ved Julie Holst

 

Priser

Pris per person: kr 1.200,- ikke medlem av NDF

Pris per person: kr 1.000,- NDF medlem

Pris per person: kr 800,- NDFU medlem/student (opptil 30 år)

Påmelding

Påmelding sendes til kulturdager@ndfstavanger.no innen 1. oktober 2016. Du får tilsendt faktura.

Er du tilreisende, har du anledning til å bestille hotellrom her